Dobre stvari običajno prerastejo v tradicijo in enako se dogaja Pomladni smučarsko skakalni šoli. Letos se že drugič dogaja v Žireh, kamor gre starejša skupina skakalcev SD Dolomitov. Žiri so zaradi modernih in primerno velikih objektov (K-35, K60) ter vzpenjače idealna lokacija za večdnevni trening. Kondicijski del treninga se izvaja v bližini skakalnega centra. Trener Janko Rošelj bo tako kot na vsakih pripravah za zadnjo trenažno enoto poskrbel za presenečenje.

Redni zbor članov SD Dolomiti je potekal  3. aprila 2014 v brunarici pod skakalnicami v Guncljah.

Potrjena so bila poročila za leto 2013. Posebna zahvala za požrtvovalno delo pri izgradnji brunarice in prenovi skakalnic gre Jožetu Bilbanu, Lojzetu Merharju in Niku Adlešiču.

Za predsednico SD Dolomitov je bila ponovno izvoljena Zlata Zadravec Tepeš. Za štiri letno obdobje so bili izvoljeni tudi podpredsednik Uroš Peklaj, v nadzorni odbor Nataša Adlešič Barba, Janez Gorišek in Marko Mlakar, v disciplinsko komisijo Sebastjan Gorišek, Stanko Šantelj in Matej Dobre, v komisijo za upravljanje in vzdrževanje objektov Lojze Merhar, Jože Bilban in Janez Bečan. Potrjena sta bila program dela in finančni načrt za leto 2014.

Člani zbora so soglasno sprejeli nov statut SD Dolomitov. Zaradi novega statuta je bila ponovno ustanovljena sekcija za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, katere predsednik strokovnega sveta je Miran Tepeš. Sprejet je bil Pravilnik o članarini in Pravilnik o poravnavanju obveznosti za vadeče v sekciji za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo.

Dogovorjeno je bilo, da bo slovesna otvoritev nove brunarice in društveni piknik v soboto 31. maja 2014.