O klubu

Glavni namen spletne strani je klub predstaviti širši javnosti, hkrati pa tekmovalce, starše in vse, ki so kakorkoli povezani s klubom, obveščati o dogodkih v klubu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Več branja o tem:

Zgodovina    Vizija   Člani kluba   Skakalnice   Dogodki